UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 04. novembra 2019 do 10. novembra 2019

15. ročník Indícia Roadshow – vykročme spolu na cestu zmeny školského vzdelávania

Prírodovedecká fakulta dňa 23. októbra 2019 privíta na svojej pôde účastníkov 15. ročníka Indícia Roadshow organizovaného pre všetkých, ktorí sa chcú pridať na cestu zmeny školského vzdelávania. Pre tých,  ktorí poslanie učiteľa vnímajú viac v podnecovaní túžby žiakov vzdelávať sa, premýšľať a objavovať ako len vedomosti odovzdávať.

Konferencia Astronomické Slovensko 2019

Pri príležitosti  100. výročia založenia Medzinárodnej  astronomickej únie  IAU a 60. výročia vzniku Slovenskej astronomickej spoločnosti, sa v dňoch 25. – 27. septembra 2019 v priestoroch UVZ UPJŠ v Danišovciach uskutoční konferencia Astronomické Slovensko 2019. Jej  organizátormi sú Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV, Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.

UPJŠ v Košiciach sa pripája ku klimatickému štrajku

Vedenie UPJŠ a členovia rozšíreného kolégia rektora UPJŠ v reakcii na výzvu hnutia Fridays For Future Slovensko k zapojeniu sa do Klimatického štrajku vyzývame zamestnancov a študentov k podpore tejto aktivity.