UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2019

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci  Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 04. novembra 2019 do 10. novembra 2019

15. ročník Indícia Roadshow – vykročme spolu na cestu zmeny školského vzdelávania

Prírodovedecká fakulta dňa 23. októbra 2019 privíta na svojej pôde účastníkov 15. ročníka Indícia Roadshow organizovaného pre všetkých, ktorí sa chcú pridať na cestu zmeny školského vzdelávania. Pre tých,  ktorí poslanie učiteľa vnímajú viac v podnecovaní túžby žiakov vzdelávať sa, premýšľať a objavovať ako len vedomosti odovzdávať.