Prejsť na obsah

Kognitívna neuroveda sluchového a multimodálneho vnímania

3minút, 13sekúnd

5. workshop

15.-17. apríla 2024 v Košiciach

Ciele:

  • Tento workshop bude zahŕňať pokročilé výskumné prednášky (a úvodné prednášky) na rôzne témy týkajúce sa nervových procesov sluchového, vizuálneho a multimodálneho vnímania.
  • Hlavnou témou tohtoročného seminára bude virtualizácia priestorového zvuku a gamifikácia na hodnotenie a zlepšovanie sluchu.
  • Prednášky budú ilustrovať multidisciplinárny charakter výskumu kognitívnej neurovedy, ktorý zahŕňa behaviorálne, neurozobrazovacie a modelovacie prístupy, ako aj aplikácie výskumu v oblasti sluchových protéz.
  • Workshop je určený pre začínajúcich a pokročilých študentov a mladých výskumníkov a poskytne dostatok príležitostí na priamu interakciu medzi prednášajúcimi a účastníkmi.

Workshop nadviaže na naše predchádzajúce workshopy.

Formát:

1/2-dňové zasadnutia vrátane pozvaných prednášok, príspevkov a posterov zameraných na témy virtualizácie priestorového zvuku a gamifikácie na hodnotenie a zlepšenie sluchu (všeobecne), ako aj na ďalšie témy z oblasti počítačovej a kognitívnej neurovedy. (V dňoch pred a/alebo deň po seminári bude organizovaný aj nevedecký program – výlety do turistických destinácií v okolí Košíc).

Hosťujúci rečníci a rečníci konzorcia SAV (predbežne):

G. Christopher SteckerBoys Town National Research Hospital, “The roles and bases of auditory spatial awareness”
Antje Ihlefeld, Meta, “Spatial Audio and fNIRS”
Lauren Calandruccio, Case Western Reserve University “Listening in noise in multiple languages: considerations for enhancing the efficiency of speech recognition testing”
Eleni VlahouUniversity of Thessaly, “Exploring Spatial Auditory Attention in Gamified Cocktail Party Settings”
Mathieu LavandierENTPE – University of Lyon “Modelling speech intelligibility in noise: from differences in SRTs to full psychometric functions?”
Robert BaumgartnerAustrian Academy of Sciences, “Short-term adaptation of spatial hearing.”
Bernhard Laback, Austrian Academy of Sciences, “Dilation of Auditory Space by Short-Term Context”
Piotr Majdak, Austrian Academy of Sciences, “Introduction to the framework for auditory modeling based on Bayesian inference”
Anja PahorUniverza v Mariboru, “Development and validation of mobile measures of executive function.”
Frederick GallunOregon Health and Science University, “Does Psychoacoustics Have to be Boring? Exploring Gamification of Auditory Testing”
Jorg BuchholzMacquarie University, Australia
Jyrki AhveninenMass General Research Institute / Harvard Medical School, “Multimodal studies on attention and crossmodal influences in auditory networks”
Virginia BestBoston University, “When and why do hearing aids disrupt sound externalization?”
Aaron SeitzNortheastern University, “New games to train speech in competition; from psychoacoustics to music.”
Norbert Kopco, P. J. Šafárik University in Košice, “Other topics in SAV: Attention and distance in real and virtual environments”

Organizátori:

Norbert Kopco, P. J. Šafárik University in Košice
Frederick GallunOregon Health and Science University
Robert BaumgartnerAustrian Academy of Sciences
Mathieu LavandierENTPE – University of Lyon

Registrácia:

Workshop je otvorený pre všetkých študentov/vedcov, ktorí majú záujem. Registrácia je bezplatná, ale povinná. Ak sa chcete zaregistrovať, pošlite e-mail na adresu kogneuro@gmail.com, v ktorom uveďte svoje celé meno a príslušnosť a dátum, kedy sa plánujete zúčastniť. Všetky prijaté abstrakty budú uverejnené na webovej stránke seminára a v knihe abstraktov. Zborník nebude vydaný. V prípade, že máte záujem o prezentáciu, pošlite nám abstrakt (do 200 slov; uveďte tiež, či uprednostňujete poster alebo ústnu prezentáciu) najneskôr do 21. marca 2024.

Poďakovanie:

Projekt získal finančné prostriedky z výzvy HORIZON-MSCA-2022-SE-01 (MSCA Staff Exchanges) výskumného a inovačného programu Horizont Európa v rámci grantovej dohody Marie Sklodowska-Curie actions N° 101129903.


Študuj na UPJŠ