Prejsť na obsah

Magnetická konferencia na UPJŠ opäť priťahuje

1minút, 39sekúnd

Prírorodevedecká fakulta UPJŠ sa spolupodieľa na organizovaní medzinárodnej konferencie „XIV. European Magnetic Sensors and Actuators Conference (EMSA 2024)“, ktorá sa uskutoční v čase 24.-27.6. 2024 na pôde našej Alma Mater.

Medzinárodná konferencia EMSA predstavuje konsolidované európske fórum, ktoré slúži na hodnotenie stavu, nedávneho pokroku a vývoja v oblasti technológie magnetických senzorov a magnetických aktuátorov. Konferencia EMSA sa prvýkrát konala v roku 1996 v Iasi (Rumunsko) a odvtedy pokračuje každé dva až tri roky v rôznych európskych mestách. Cieľom konferencie je vytvoriť prehľad o výskume magnetických snímačov a aktuátorov/spínačov, rozpoznať ich význam v modernom priemysle a identifikovať potenciálnu budúcu spoluprácu výskumníkov pôsobiacich v tejto oblasti.

EMSA 2024 poskytne vynikajúcu príležitosť spojiť vedcov, inžinierov a odborných pracovníkov z univerzít, výskumných ústavov a priemyslu, aby predstavili a prediskutovali svoje najnovšie výsledky týkajúce sa základných aj aplikovaných aspektov magnetických snímačov a aktuátorov. Program konferencie pokrýva 9 oblastí výskumu:

  1. Nové magnetické materiály
  2. Modelovanie a simulácia
  3. Magnetické senzory
  4. Magnetické pohony
  5. Magnetické MEMS
  6. Biomedicínske aplikácie senzorov a aktuátorov
  7. Aplikácie spinových javov
  8. Iné aplikácie
  9. Metrológia

Konferencie EMSA 2024 sa zúčastní 100 účastníkov zo 17 krajín. Program konferencie pozostáva z 10 pozvaných prednášok, 35 prihlásených prednášok a 47 posterových prezentácií. Vedecké prednášky odznejú v posluchárni Lekárskej fakulty na ulici Doktora Kostlivého. Posterové prezentácie a sprievodný spoločenský program budú organizované v budovách Minerva a Sokrates.

Podrobné informácie o programe konferencie EMSA 2024.

Abstrakty všetkých príspevkov sú uverejnené v konferenčnom zborníku, ktorý bol publikovaných v univerzitnom vydavateľstve SafarikPress.


Študuj na UPJŠ