Prejsť na obsah

Na obhajobe dizertačnej práce bol prítomný aj veľvyslanec Indonézskej republiky

0minút, 47sekúnd

Dňa 18.1.2024 sa uskutočnila obhajoba dizertačnej práce študenta z Indonézie MSc. Limpata Nulandaya v študijnom programe Progresívne materiály. Fakulta a jej Ústav fyzikálnych vied  boli poctení účasťou veľvyslanca Indonézskej republiky –  J.E. Dr. Pribadi Sutiona na obhajobe. Po úspešnej obhajobe pán veľvyslanec prijal pozvanie profesora Pavla Sováka a doktoranda L. Nulandayu na neformálne stretnutie pri šálke kávy a ochutnávke indonézskeho národného občerstvenia.

Profesor Sovák v bilaterálnom rozhovore informoval pána veľvyslanca o poslaní a štruktúre pracovísk Univerzity P. J. Šafárika a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Obe strany konštatovali značný potenciál pre spoluprácu slovenských a indonézskych vedeckých tímov ako aj v tvorbe spoločných medzinárodných vzdelávacích aktivít.  


Študuj na UPJŠ