Prejsť na obsah

Najlepšia vec na bytí UČITEĽOM je to, že na ňom záleží…

1minút, 32sekúnd

Tá najlepšia vec na bytí UČITEĽOM je to, že na ňom záleží.
Tá najťažšia vec na bytí UČITEĽOM je, že na ňom záleží každý jeden deň.
– TODD WHITAKER-

Na Slovensku, podobne ako v bývalom Československu, sa sviatkom učiteľov stal deň narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského so slovenskými koreňmi, ktorý pripadá na 28. marec.

Deň učiteľov sa stal dňom, priestorom a možno hoci iba chvíľou pre morálne  ocenenie práce pedagógov, ich prínosu vo vzdelávacom procese, ich schopností a snaženia odovzdávať žiakom a študentom nielen znalosti, ale cibriť v nich aj záujem pre poznávanie, snahu o sebavzdelávanie so zámerom podieľať sa na rozvoji vedomostí, zručností a postojov mladých ľudí, prebudiť v nich vieru i schopnosti „zdokonaľovať a meniť svet“.  

Učiteľské povolanie je náročné i príťažlivé, je veľmi dôležité pre rozvoj spoločnosti a mladej generácie zvlášť. A napriek tomu je status učiteľa a jeho ohodnotenie zatiaľ nedocenené.

O to viac si ceníme všetkých, ktorí tomuto krásnemu a dôležitému povolaniu, ktoré je pre väčšinu učiteľov poslaním, zasvätili alebo chcú zasvätiť svoj profesijný život.

                                                     ĎAKUJEME

Vedenie fakulty


Študuj na UPJŠ