Prejsť na obsah

Nekonvenčný dizajn magnetických materiálov pre vysokovýkonné elektromotory

1minút, 30sekúnd

V jednej z najnovších štúdií Laboratória feromagnetizmu dokázal vedecký tím z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vysvetliť magnetizačný proces v nekonvenčných topológiách zrnovo-orientovaných elektrických ocelí s rotujúcim rozmiestnením ľahkých smerov magnetizácie [1]. Napriek vysokej komplexnosti problému sa výskumnému tímu podarilo charakterizovať a objasniť fyzikálny pôvod zlepšovania magnetických vlastností týchto štruktúr v špecifických priestorových orientáciách. Cieľom týchto výsledkov je konštruovať energeticky efektívnejšie magnetické komponenty vo vysokovýkonných elektrických motoroch, a tým prispievať k udržateľnému vývoju nových technológií.    

Hlavným autorom publikácie je RNDr. Samuel Dobák, PhD. a spoluautormi doc. RNDr. Ján Füzer, PhD., prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach. Táto práca bola publikovaná v renomovanom časopise Applied Physics Letters a je evidovaná v prestížnej databáze publikácií Nature index [2], kde ide zároveň o publikáciu s najväčším autorským podielom zamestnancov UPJŠ. Navyše, vďaka vysokému aplikačnému potenciálu bola táto štúdia vybraná editormi časopisu ako „Editor’s Pick” medzi obzvlášť zaujímavé publikácie.

[1] S. Dobák, J. Füzer, I. Petryshynets, P. Kollár, F. Kováč, Enhanced soft-to-hard magnetic switching ratio in grain-oriented Fe–Si cores induced by helical anisotropy, Appl. Phys. Lett. 123 (2023) 242406. https://doi.org/10.1063/5.0166910
[2] https://www.nature.com/nature-index/article/10.1063/5.0166910

Vľavo: Štruktúra skúmaných viacvrstvových systémov zložených zo zrnovo-orientovanej elektrickej ocele. Vpravo: FORC diagram zachytávajúci magnetizačný proces.

Študuj na UPJŠ