Prejsť na obsah

Aktuality

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2023/2024

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2023/2024 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch (https://studijne-programy.upjs.sk/fakulta/PF): Študijný program Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu Aplikovaná matematika prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. katarina.cechlarova@upjs.sk Diskrétna matematika prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. tomas.madaras@upjs.sk Teória vyučovania matematiky prof. RNDr. Jozef … Čítať ďalej
20. marca 2023

Výsledky volieb do Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS PF UPJŠ v roku 2023 oznamuje váženej akademickej obci UPJŠ výsledky volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 v zamestnaneckej časti a na funkčné obdobie 2023 – 2025 v študentskej časti: zástupcovia zamestnancov AO ÚBEV – 4 členovia: zástupcovia zamestnancov AO ÚCHV … Čítať ďalej
16. marca 2023

Všetko najlepšie ALMA MATER

Napriek tomu, že Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach bola oficiálne zriadená 8. februára 1963 vládnym uznesením č. 17/1963 Zb., svoju činnosť slávnostne zahájila 2. marca roku 1963 v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach.

Študuj na UPJŠ