Prejsť na obsah

Príďte si vypočuť posolstvá o našej planéte, krajinách a prírode…

2minút, 8sekúnd

17. ročník festivalu Iné cesty, ktorý je o „inom „ cestovaní“ bude aj tento rok namiešaný zo zážitkov vybraných cestovateľov, ktorí nekomerčným spôsobom navštívili zaujímavé, častokrát nezvyčajné či málo prebádané, miesta našej planéty. Môžeme sa tešiť na prednášky prírodovedcov, novinárov spisovateľov, cestovateľov, ktorí nám priblížia svoj pohľad na svet, prírodu krajinu a jej obyvateľov.  Ale rovnako tak aj na výstavy fotografií, neformálnu atmosféru, predaj kníh prednášateľov a mnohé iné. 

Festival sa opakovane uskutoční v priestoroch Kasárne/Kulturpark v Košiciach v dňoch 5.a 6. apríla 2024.

PROGRAM Festival Iné cesty 2024 v Košiciach (sosna.sk)

Študenti PF UPJŠ si môžu vstupenky zakúpiť s 50% zľavou priamo v Kulturparku, preukázaním sa ID kartou študenta PF UPJŠ.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je partnerom organizátora festivalu už od roku 2013.


Daniel Jablonski – fotografie

RNDr. Daniel Jablonski, PhD. je mladý zoológ – herpetológ. Pochádza zo Sliezska. Študoval, a v súčasnosti aj pôsobí, na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa rôznym aspektom evolúcie a ekológie obojživelníkov a plazov v celej Európe a Ázii. Je mimoriadne publikačne aktívny a veľa cestuje. Jedným z jeho obľúbených krajov je oblasť obývaná Paštúnmi v Afganistane a Pakistane. O výpravách do tejto oblasti mal prednášku v Košiciach na podujatí Iné cesty v r. 2023 spojenú s vyššie uvádzanou výstavou fotografií. Pozorný divák si uvedomí, že na fotografiách je nielen zaujímavá krajina a herpetofauna, ale predovšetkým fascinácia autora ľuďmi. Voľný pohyb a práca v tejto časti sveta si vyžaduje dôkladné poznanie kultúry a politickej situácie. Je to región, v ktorom žijú starobylé kultúry a panuje veľká pohostinnosť. A zároveň je to región nepokojný…


Študuj na UPJŠ