Prejsť na obsah

Prírodovedecké dni 2024

1minút, 43sekúnd

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!
Milí študenti!

V mene vedenia fakulty Vás srdečne pozývam na
PRÍRODOVEDECKÉ DNI 2024,
v rámci ktorých sa uskutočnia nasledovné podujatia:

11. apríl 2024 – ZLATÁ PROMÓCIA absolventov z r. 1973, 13. 00 h a14.30 h, Historická aula UPJŠ, Šrobárova 2

17. apríl 2024 –   SCIENCE FEST

  • ŠVK –   Študentská vedecká konferencia,  8.00 – 13.00 h areál Park Angelinum/Jesenná a areál Šrobárova 2 (RBL)/Moyzesova 11
  • ŠTRK – Študentská recesistická konferencia a Vyhlásenie výsledkov ŠVK –  17.00 h, areál Šrobárova 2,  posl. RB0A5 (M5) 
  • Science Fest večer – 19.00 h, nádvorie rektorátu – Šrobárova 2

18. apríl 2024 –  ALPINKA 2024

  • PR-PR-PRD – PRechádzky PRrírodovedcov PRríroDou, trasa Bankov-Alpinka,
    zraz zamestnancov a študentov 8.30 – 9.00 h, ŠD – Medická 6

Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa uskutoční výlet študentov a zamestnancov našej fakulty do prírody, tradične spojený s podávaním gulášu a občerstvenia.  Zamestnanci a doktorandi, ktorí majú záujem o stravný lístok na guláš sa môžu nahlásiť u odbornej pracovníčky sekretariátu príslušného ústavu v termíne do 12. 4. 2024 do 12.00 h. Študenti sa riadia pokynmi Študentskej rady PF UPJŠ.

Sme prírodovedci, presne tí, ktorým ochrana prírody a ekologické problémy našej planéty nesmú byť ľahostajné. Preto Vás v mene vedenia fakulty chceme požiadať, aby v záujme zníženia spotreby plastov, si každý z Vás priniesol na Alpinku svoj tanier, svoju lyžicu a rovnako svoj vlastný pohár na pivo či kofolu.

Chceme veriť, že „slová srdcom prírodovedec“ neostanú iba slovami. 

Veríme, že si dokážete zariadiť svoje povinnosti tak, aby ste svojou účasťou na uvedených podujatiach mohli prispieť nielen k dobrej nálade a príjemnej atmosfére, ale i k podpore akademickej tradície našej fakulty.

Želám Vám príjemné a plnohodnotné prežitie Prírodovedeckých dní  2024.

doc. RNDr. Roman Soták,
PhD.dekan fakulty


Študuj na UPJŠ