Prejsť na obsah

Promócie absolventov

0minút, 42sekúnd

Promócie absolventov bakalárskeho, magisterského štúdia a rigorózneho konania
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v akademickom roku 2022/2023

Termín: 14. september 2023

Miesto: Aula LF UPJŠ, Tr. SNP 1

Po absolvovaní štátnej skúšky v roku 2023 sa uskutočnia slávnostné promócie absolventov bakalárskeho stupňa štúdia. Z kapacitných dôvodov si jeden absolvent môže pozvať 10 hostí, lístky sa nebudú vydávať.

09.30 h – bakalársky stupeň jednoodborové štúdium

Nástup promovaných: 8.30 h


11.00 h – bakalársky stupeň medziodborové štúdium

Nástup promovaných: 10.00 h

13.00 h – absolventi magisterského stupňa (všetky študijné programy), absolventi rigorózneho konania (RNDr.)

Nástup promovaných: 12.00 hod.

Fotografické snímky zhotoví firma FOTO ŠTÚDIO OMEGA, Štefánikova 6, Košice (055/6233883).


Študuj na UPJŠ