Prejsť na obsah

Revolučná prietoková batéria – výsledok spoločného výskumu

2minút, 2sekúnd

Univerzity UPJŠ, TUKE a slovenská firma INO-HUB Energy úspešne ukončili testovanie a vyrobili revolučnú prietokovú batériu, ktorá sa bude sériovo vyrábať už v roku 2026.

Dňa 18. januára 2024 sa na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach konala tlačová beseda k úspešnému ukončeniu testovacích prác a výrobe revolučnej prietokovej batérie, ktorá sa bude sériovo vyrábať už v roku 2026.

Na spoločnom výskume participovali Ústav chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach a slovenská firma INO-HUB Energy. Aj napriek náročnosti projektu, spolupráca už za 10 mesiacov navrhovania, optimalizácie a testovania vyústila do finálnej podoby plne funkčnej prietokovej batérie s veľkosťou 80 kWh. Tento typ batérie zníži závislosť Slovenska od jej dovozu z Ázie a zapíše ho na mapu konkurencieschopných krajín. Jej výroba pomôže slovenským strojárenským, chemickým aj ďalším spoločnostiam stať sa dôležitou súčasťou dodávateľského reťazca prietokových batérií v Európe

Dlhodobá výskumná spolupráca podporí doteraz chýbajúce vzdelávanie v rámci batériových systémov, prepojí vedu s výskumom a kvalifikuje budúcich odborníkov do praxe.

Podľa vyjadrení doc. RNDr. Andrey Strakovej Fedorkovej, PhD., vedúcej laboratória RFB technológie na Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach, výsledok dlhodobej výskumnej spolupráce univerzít so súkromnou sférou v sebe nesie aj ďalšie obrovské výhody. Vďaka nej môžu univerzity lepšie prepojiť vedu s výskumom v oblasti batériových systémov a do svojich vzdelávacích plánov zaviesť aj témy, ktoré boli pre ich študentov doteraz neznáme. Študenti oboch univerzít už boli zapojení do navrhovania, optimalizácie aj testovania batérie a v blízkej budúcnosti sa rovnako plánuje zaviesť tento typ batérie do samotnej výučby a tiež spustiť proces pre získanie priemyselných doktorátov v spolupráci s INO-HUB Energy.


Študuj na UPJŠ