Prejsť na obsah

Študentské pomocné sily

0minút, 54sekúnd

Milé študentky, milí študenti,

v predchádzajúcich rokoch nás milo potešil záujem a kladné ohlasy študentov, ako aj účelnosť vynaloženej podpory na realizáciu študentských pomocných síl na našej fakulte. Vedenie fakulty sa preto rozhodlo aj v ak. roku 2023/2024 podporiť tých z Vás, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou odboru, ktorý ste sa rozhodli študovať.

V zmysle štatútu, zamestnanci ústavov a CSIRT-UPJŠ vypísali pre vás témy študentských pomocných síl v kategóriách:

  • študentská pomocná vedecká sila,
  • študentská pomocná pedagogická sila,
  • študentská pomocná technická sila,
  • študentský ambasádor.

Zoznam vypísaných tém podľa pracovísk a detailnejšie informácie nájdete v autorizovanej zóne AIS2.

Motivačný list, ktorý je prihláškou na vybranú(é) tému(y), je potrebné zaslať elektronicky najneskôr do 25.9.2023 do 09.00 hod.

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie


Študuj na UPJŠ