Prejsť na obsah

Vedou zabi nudu

0minút, 49sekúnd

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

pripravila tri popularizačné prednášky pre študentov stredných škôl v čase konania písomných maturitných skúšok.
Témy z biológie, informatiky a geografie, ktoré mladých ľudí určite nebudú nudiť a zaujmú, predstavíme dňa

12. marca 2024
v čase od 9.00 hod. do 11. 00 hod.
v Historickej aule (budova rektorátu UPJŠ) a v aule M6 (západná budova rektorátu UPJŠ), Šrobárova 2

3 prednášky v trvaní 40 minút sa zopakujú v 2 aulách

Záväznú prihlášku s počtom študentov a názvom školy nahláste emailom na: zuzana.petrulakova@upjs.sk


Prednášky

Bezpečnostné hrozby z pohľadu útočníkov
doc. RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.
Ústav informatiky

Geografický pohľad na populačné trendy východného Slovenska
doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
Ústav geografie

Lišajníky, lišiaky a lišaje
Mgr. Richard Frenák
Ústav biologických a ekologických vied


Študuj na UPJŠ