Prejsť na obsah

Výsledky volieb do Akademického senátu PF UPJŠ v Košiciach

3minút, 35sekúnd

Volebná a mandátová komisia pre voľby do AS PF UPJŠ v roku 2023 oznamuje váženej akademickej obci UPJŠ výsledky volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie 2023 – 2027 v zamestnaneckej časti a na funkčné obdobie 2023 – 2025 v študentskej časti:

zástupcovia zamestnancov AO ÚBEV – 4 členovia:

 1. doc. RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.
 2. doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
 3. RNDr. Linda Petijová, PhD.
 4. RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.

zástupcovia zamestnancov AO ÚCHV – 4 členovia:

 1. RNDr. Jana Špaková Raschmanová, PhD.              
 2. RNDr. Miroslava Matiková Maľarová, PhD.          
 3. RNDr. Rastislav Serbin, PhD.                      
 4. prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.                                   

zástupcovia zamestnancov AO ÚFV – 4 členovia:

 1. doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.                         
 2. doc. RNDr. Adela Kravčáková, PhD.                      
 3. doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.                   
 4. doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD.               

zástupcovia zamestnancov AO ÚMAT – 3 členovia:

 1. doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.                             
 2. RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.                              
 3. prof. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

zástupcovia zamestnancov AO ÚINF – 3 členovia:

 1. doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.                             
 2. RNDr. Peter Gurský, PhD.                                       
 3. doc. JUDr. RNDr. Pavol Sokol, PhD.

zástupcovia zamestnancov AO ÚGE – 3 členovia:

 1. doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.              
 2. RNDr. Alena Gessert, PhD.                         
 3. Mgr. Marián Kulla, PhD.

zástupcovia zamestnancov AO účelových pracovísk a dekanátu 1 člen:

 1. Ing. Miron Kuzma, PhD.

zástupcovia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia medziodborových a učiteľských študijných programov – 4 členovia

 1. Juliana Hockicková, MFb, 3. ročník
 2. Ladislav Görög, BCHb, 3. ročník
 3. Bc. Denisa Jacková, BGmu, 1. ročník
 4. Timea Regecová, ADUIb, 2. ročník

zástupcovia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia jednoodborových študijných programov –  5 členovia

 1. Emília Kipikašová, Bb, 2. ročník     
 2. Bc. František Kurimský, Im, 1. ročník
 3. Terézia Kurimská, Ib, 1. ročník
 4. Simona Goliašová, EFMb, 2. ročník
 5. Viktória Mesarčová, GGIb, 2. ročník

zástupcovia študentov doktorandského štúdia – 2 členovia

 1. Mgr. Barbora Hennelová, AMd, 2. ročník
 2. Mgr. Viktor Pristaš, Id, 2. ročník

Doc. RNDr. Peter Paľove Balang, PhD.
predseda Volebnej komisie pre voľby do ZČ AS PF

Bc. Gabriela Blašková
predsedníčka Volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS PF


Študuj na UPJŠ