Prejsť na obsah

Výsledky volieb kandidáta na obsadenie funkcie dekana

0minút, 37sekúnd

Oznámenie výsledkov voľby kandidáta na dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24. mája 2023 bola na riadnom zasadnutí Volebného zhromaždenia v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, štatútom UPJŠ a Zásadami voľby kandidáta na obsadenie funkcie dekana fakulty uskutočnená voľba kandidáta na funkciu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Na základe výsledkov volieb sa kandidátom na obsadenie funkcie dekana
na funkčné obdobie rokov 2023 – 2027 stal:

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.

doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
predseda Volebného zhromaždenia

RNDr. Mariana Kolesárová, PhD.
predsedníčka Volebnej komisie


Študuj na UPJŠ