Prejsť na obsah

Zhromaždenie AO PF UPJŠ

0minút, 24sekúnd

Program:

  • Udelenie Ceny dekana 2023.
  • Výročná správa o stave fakulty za rok 2023.
  • Správa o činnosti AS PF UPJŠ za rok 2023.
  • Diskusia.


Študuj na UPJŠ