Prejsť na obsah

Zoologické prednášky

1minút, 18sekúnd

Katedra zoológie
Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Pozývame všetkých záujemcov na dve zaujímavé zoologické prednášky, ktoré sa uskutočnia 6.12.2023. v aule prof. Prasličku (RBA05) na prízemí pavilónu RB v našom univerzitnom areáli na Šrobárovej 2 v Košiciach (vchod z dvora). Obaja prednášajúci sú vynikajúci, medzinárodne uznávaní vedci.

od 10:00 – 10:30 h

Doc. RNDr. Peter Mikulíček, PhD.
(Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava)

Téma: Genetická variabilita korytnačky močiarnej v severnej časti Panónie

Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je kriticky ohrozený, emblematický a zároveň stále málo známy druh nížinných mokradí. Jeho výskumu a záchrane sa u nás dlhodobo venuje niekoľko jednotlivcov a organizácií. Čo nové prináša genetické štúdium „močiarky-emysky“? 

od 10:30 – 11:20 h

Prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, PhD.
(Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

Téma: Evoluce způsobů určení pohlaví obratlovců: od teploty k pohlavním chromozomům a útěkům k asexualitě

Obratlovci (stavovce) mají velkou variabilitu ve způsobech určení pohlaví. Co ji generuje? A proč všechny linie nenalezly jednu, optimální strategii? A proč a jak se některé dokonce vzdaly pohlavního rozmnožování?

Kontakt: Andrej Mock, Katedra zoológie PF UPJŠ, andrej.mock@upjs.sk, ++421552341177


Študuj na UPJŠ