Prejsť na obsah

First Lego League

14. februára 2024
Prírodovedecká fakulta
09:00

FLL –  Regionálny turnaj Challenge a festival Explore aj tohto roku na pôde PF UPJŠ v Košiciach

FIRST LEGO League FLL je globálny, na robotiku orientovaný program. Približuje vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM) deťom a mládeži vo veku 4 – 16 rokov prostredníctvom zábavného a vzrušujúceho praktického vzdelávania. Každý rok ponúka účastníkom novú zaujímavú výzvu zameranú na konkrétnu spoločensky dôležitú tému. Minulé sezóny boli venované napríklad energii, doprave tovarov, seniorom, efektívnemu učeniu sa, urbanistike, hospodáreniu s vodou, či výskumu vesmíru. Témou tohto ročníka pod názvom MASTERPIECESM je STEM v umení.

Dňa 14. februára 2024 od 9.00 hod. sa na  pôde fakulty, pod záštitou dekana PF UPJŠ docenta Romana Sotáka, uskutoční regionálny turnaj FLL – Challenge a festival Explore, ktorého spoluorganizátorom je už niekoľko ročníkov aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Turnaja sa zúčastní cca 100 detí. V kategórii Challenge 10 tímov a v kategórii Explore 5 tímov. Na organizačnej príprave regionálneho kola v Košiciach sa aktívne podieľajú študenti a zamestnanci Ústavu informatiky pod vedením Dr. Rastislava Krivoša Belluša.

Účastníci FLL sa už v rannom veku zoznamujú so základmi STEM a uplatňujú svoje zručnosti vo vzrušujúcej súťaži, pričom si budujú návyky učenia, sebadôvery a tímovej práce.

FLL Challenge je jednou z troch kategórií a je technologickou súťažou pre študentov vo veku od 9 do 16 rokovFIRST LEGO League ich vyzýva, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa študenti učia konštruovať a programovať vlastného robota, s ktorým potom vykonávajú rôzne misie v súťaži robotov.

FLL Explore je ďalšou kategóriou, v ktorej sa tímy detí vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou špeciálnych stavebníc LEGO.  

Viac infomácií

Hlavní partneri

Partneri finále

Partneri


Ako to vyzeralo na FIRST LEGO League v predchádzajúcich rokoch:


Študuj na UPJŠ