Prejsť na obsah

 Zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ

19. júna 2024
PF UPJŠ

Zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ.

Program:

Plánované koncepčné materiály:

  • Výročná správa o medzinárodných vzťahoch a o aktivitách v oblasti vzťahov s verejnosťou PF UPJŠ v Košiciach za rok 2023

Študuj na UPJŠ