Prejsť na obsah

Zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ

24. apríla 2024
PF UPJŠ

Zasadnutie Vedeckej rady PF UPJŠ

Program:

Plánované koncepčné materiály:

  • Výročná správa o rozvoji PF UPJŠ v Košiciach za rok 2023
  • Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja PF UPJŠ na obdobie 2024-2029

Študuj na UPJŠ