Prejsť na obsah

Zhromaždenie AO PF UPJŠ

29. marca 2023
aula RB0A5, budova RBL, areál Šrobárova 2
14:00

Vedenie fakulty a Akademický senát PF UPJŠ srdečne pozýva  svojich zamestnancov a študentov na stretnutie akademickej obce PF UPJŠ,  ktoré sa uskutoční dňa

29. marca 2023 o 14.00 hod.
v aule RB0A5,
budova RBL, areál Šrobárova 2.

Program:

  • Udelenie Ceny dekana 2022.
  • Výročná správa o stave fakulty za rok 2022.
  • Správa o činnosti AS PF UPJŠ za rok 2022.
  • Diskusia.

Študuj na UPJŠ