Prejsť na obsah

27. máj 2023 – Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ

0minút, 34sekúnd

Stretnutie
absolventov a zamestnancov
PF UPJŠ

Program

Stretnutie na ústavoch od 10.00 – 12.00 h

Večer absolventov a zamestnancov fakulty

Miesto konania:  Dom umenia v Košiciach, Tajovského 15  

od 16.30 – 19.00 h – oficiálna časť, koncertná sála

Príhovor dekana k 60. výročiu vzniku PF UPJŠ

PRAEMIUM ALUMNI
ocenenie absolventov PF UPJŠ, nositeľov tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi

  Spomienkový ŠTRK
vystúpenia bývalých “štrkáčov“

od 19.00 – 02.00 h – spoločenská časť sály Domu umenia

hudba, stretnutia so spolužiakmi i bývalými pedagógmi


Zo života fakulty


Študuj na UPJŠ