Prejsť na obsah

VVGS PF UPJŠ na roky 2014-2015

0minút, 43sekúnd

Výzva sa riadi Štatútom VVGS PF UPJŠ.

Všetky činnosti spojené so správou projektových žiadostí sa vykonávajú prostredníctvom elektronického systému na adrese http://vvgs.ics.upjs.sk/.

 

Financované projekty výzvy VVGS PF UPJŠ 2014 – 2015 – sumy

 

Termímy:

  • Vyhlásenie výzvy a sprístupnenie formuláru žiadosti: 12.12.2013
  • Informačný seminár k podávaniu projektov: 10.1.2014 (o 13.00 hod. v miestnosti VKM na Jesennej ulici č.5)
  • Termín podania projektu na Oddelenie pre vedu a výskum: do 10.2.2014, 12.00 h.
  • Oponentúra projektov: do 14.3.2014
  • Rozhodnutie komisie VVGS a schválenie dekanom: do 31.3.2014
  • Podanie Záverečnej správy z riešenia projektu: do 15.7.2015
  • Vyhodnotenie úspešnosti projektov: do 18.9.2015

Doplňujúce informácie:

 


Študuj na UPJŠ