Prejsť na obsah

Laboratórium geografických informačných systémov

4minút, 13sekúnd

Laboratórium sa venuje vývoju a aplikácií rôznych metód určených pre zber, spracovanie  a analýzu a vizualizáciu geopriestorových informácií napr.

 • optimalizácia stratégií zberu 3D dát o krajine vo vysokom rozlíšení,
 • integrované využitie 3D dát o krajine,
 • interpolačné metódy pre tvorbu digitálnych povrchov krajiny,
 • modelovanie prírodných javov ako je príkon slnečného žiarenia, teplota povrchu krajiny, povrchový odtok a erózia pôdy,
 • optimalizácia geopriestorových metód, napr. formou paralelizácie výpočtov
 • interaktívne modelovanie a vizualizácia  pomocou 3D fyzického modelu reálnej krajiny a obrazovej projekcie (krajina na dotyk).

Výskumní pracovníci:

 • doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
 • prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (vedúci laboratória)
 • doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
 • prof. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.

Správca laboratória: doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.

Výskumná infraštruktúra

 • Tangible Landscape – zostava obsahuje PC s OS LINUX Ubuntu s GRASS GIS, xBox One Kinect, dataprojektor, stôl so stojanom a kinetický piesok
 • GNSS systém TOPCON EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS
 • bezpilotné letecké zariadenie Aeroscout Scout B1-100 s kontrolným systémom, leteckým skenerom Riegl VUX-1 a hyperspektrálnou kamerou SPECIM AisaKESTREL 10;
 • pozemný laserový skener Riegl VZ-1000 s integrovaným fotoaparátom NIKON D-700;
 • digitálna fotogrametrická pracovná stanica systému PHOTOMOD v5.2 od spoločnosti RACURS pre spracovanie digitálnych leteckých a satelitných snímok, tvorbu 3D modelov krajiny a ortofotosnímok;
 • DJI PHANTOM 4 s integrovaným trojosím gimbalom a UHD kamerou, so systémom pre aktívne rozoznávanie a výhýbanie sa prekážkam, integrovaným GNSS prímačom, kompasom a optickým stabilizačným polohovacím systémom využívajúci ultrazvukový senzor
 • Ploter HP DesignJet Z2100 Photo.

Vybrané publikácie

 1. HOFIERKA, J., GALLAY, M., ŠAŠAK, J., BANDURA, P. (2018). Identification of karst sinkholes in a forested karst landscape using airborne laser scanning data and water flow analysis. Geomorphology, 308, 265-277.
 2. KAŇUK, J., GALLAY, M., ECK, C., ZGRAGGEN, C., DVORNÝ, E. (2018). Technical Report: Unmanned Helicopter Solution for Survey-Grade Lidar and Hyperspectral Mapping. Pure and Applied Geophysics. 175(9), 3357-3373.
 3. SEDLÁK, V., HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J. (2018): Specific solution of deformation vector in mining subsidence for GIS applications to reclamation of the abandoned mining territory in East Slovakia. Archives of Mining Sciences, 63(2), 511-531.
 4. ONAČILLOVÁ, K., GALLAY, M. (2018). Spatio-temporal analysis of surface urban heat island based on LANDSAT ETM+ and OLI/TIRS imagery in the city of Košice, Slovakia. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 13(2), 395 – 408.
 5. HOFIERKA, J., GALLAY, M., KAŇUK, J., ŠUPINSKÝ, J., ŠAŠAK, J. (2017). High-resolution urban greenery mapping for micro-climate modelling based on 3D city models. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives), XLII-4/W7, 7-12.
 6. HOFIERKA, J., LACKO, M., ZUBAL, S. (2017). Parallelization of interpolation, solar radiation and water flow simulation modules in GRASS GIS using OpenMP. Computers & Geosciences, 107, 20-27.
 7. GALLAY, M., ECK, C., ZGRAGGEN, C., KAŇUK, J., DVORNÝ, E. (2016). High resolution airborne laser scanning and hyperspectral imaging with a small uav platform. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B1, 823-827, doi:10.5194/isprs-archives-XLI-B1-823-2016, 2016.
 8. GALLAY, M., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2016). Geomorphometric analysis of cave ceiling channels mapped with 3D terrestrial laser scanning, Hydrolology and Earth System Sciences, 20, 1827-1849.
 9. GALLAY, M., KAŇUK, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J., HOFIERKA, J., SEDLÁK, V. (2015): Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291.
 10. KAŇUK, J., GALLAY, M., HOFIERKA, J. (2015): Generating time series of virtual 3-D city models using a retrospective approach. Landscape and Urban Planning, 139, 40-53.
 11. HOFIERKA, J., KNUTOVÁ, M. (2015): Simulating Spatial Aspects of a Flash Flood Using the Monte Carlo Method and GRASS GIS: a Case Study of the Malá Svinka Basin (Slovakia). Open Geosciences, 7(1), 118-125.
 12. GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J. (2015): Capacity of photovoltaic power plants in the Czech Republic (Kapacita fotovoltických elektrární v Českej republike). Journal of Maps, 11(3), 480-486.

Súvisiace projekty a granty

 • SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency)
 • UrbanHist (grant programu EÚ Horizon 2020 výzva Inovative Training Networks, MSCA-ITN)
 • TOKAJGIS (SKHU/1601/4.1/052)
 • APVV-15-0054: Physically based segmentation of georelief and its geoscience application (SEGMENT)
 • APVV-0176-12: New methods of spatial modeling with laser scanning data and 3-D GIS  (SPATIAL3D)
 • VEGA 1/0963/17: Landscape dynamics in high resolution

Spolupracujúce inštitúcie

Zmluvní partneri

Súvisiace linky

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ