Prejsť na obsah

Laboratórium inteligentných dátových analýz (LIDA)

4minút, 0sekúnd

Laboratórium sa venuje vývoju a aplikácií rôznych metód určených na zber, analýzu a interpretáciu dát a znalostí, napr.

 • optimalizácia dynamických alebo opakujúcich sa jednorazových procesov s využitím grafových štruktúr, modelovanie reálnych procesov.
 • výskum a aplikácia metód pre spracovanie mnohorozmerných dát so stochastickým charakterom.
 • aplikácia konceptovej analýzy v oblastiach ako vyhľadávanie informácií, dolovanie znalostí, spracovanie prirodzeného jazyka, manažment znalostí a iné.
 • aplikácie neurónových sietí ale aj iných metód strojového učenia a ich komparatívna analýza,
 • pravidelné získavanie v čase sa meniacich dát z webu a webových služieb, extrakcia informácií z pološtruktúrovaných a neštruktúrovaných zdrojov, integrácia a deduplikácia dát.

Výskumní pracovníci:

 • RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.
 • RNDr. Erik Bruoth, PhD.
 • Prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
 • RNDr. Peter Gurský, PhD.
 • RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
 • RNDr. Katarína Lučivjanská, PhD.
 • Prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (vedúci laboratória)
 • Doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

Správca laboratória: RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Výskumná infraštruktúra

Laboratórium je situované v seminárnej miestnosti LIDA, ktorá je vybavená projekčnou technikou a interaktívnou tabuľou a svojím variabilným usporiadaním umožňuje tímovú prácu a organizáciu seminárov a prednášok. Laboratórium využíva výpočtové zdroje umiestnené vo Výpočtovom a sieťovom uzle.

Vybrané publikácie

 1. K. Cechlárová. T. Fleiner, D.F. Manlove, I. McBride, E. Potpinková: Modelling practical placement of trainee teachersto schools. Central European Journal of Operations Research, ISSN 1435-246X, Volume 23, Number 3, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014, pp. 547- 562
 2. O. Krídlo, M. Ojeda-Aciego: An adjoint pair for intuitionistic L-fuzzy value. Submitted to Springer.
 3. Ľ. Antoni, S. Krajči, O. Krídlo: Representation of fuzzy subsets by Galois connections. Fuzzy Sets and Systems 326: 52-68 (2017)
 4. Ľ. Antoni, S. Krajči, O. Krídlo: On stability of fuzzy formal concepts over randomized one-sided formal context. Fuzzy Sets and Systems 333: 36-53 (2018)
 5. I. Žežula, D.Klein, A. Roy: Problems of inference in a special multivariate linear model, MatTriad 2017, September 25 – 29, 2017, Będlewo, Poland
 6. F. Galčík, J. Katrenič, G. Semanišin: On Computing an Optimal Semi-matching. Algorithmica. – ISSN 0178-4617. – Vol. 78, no. 3 (2017), s. 896-913.
 7. I. Broere, G. Semanišin: Some bounds on the generalised total chromatic number of degenerate graphs. Information Processing Letters. – ISSN 0020-0190. – Vol. 122 (2017), s. 30-33.
 8. J. Konecny, O. Krídlo: Category of isotone bonds between L-fuzzy contexts over different structures of truth degrees. CLA 2015 : The Twelfth International Conference on Concept Lattices and Their Applications : 13. – 16. október 2015, Clermont-Ferrand. – Clermont-Ferrand : Blaise Pascal University, 2015. – ISBN 9782954494807. – S. 205-216.
 9. P. Gurský, V. Chabaľ, R. Novotný, M. Vaško, M.Vereščák: Extracting Product Data from E-Shops. ITAT 2014: Information Technologies – Applications and Theory, Part I : 25. – 29. september 2014, Demänovská Dolina – Jasná. – Praha : Institute of Computer Science AS CR, 2014. – ISBN 9788087136188. – S. 40-45.
 10. P. Gurský, M. Vereščák: Extrakcia štruktúrovaných objektov z webových portálov na pár klikov. WIKT & DaZ 2016 : 11th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies; 35th Conference on Data and Knowledge : proceedings : 3. – 4. november 2016, Smolenice. – Bratislava : Nakladatel’stvo STU, 2016. – ISBN 9788022746199. – S. 225-228.
 11. M. Linková, P. Gurský: Attributes Extraction from Product Descriptions on e-Shops. ITAT 2017 : Information Technologies – Applications and Theory : proceedings of the 17th conference : 22.-26.9.2017, Martinské hole, Slovensko. – Focused Web Crawling of Relevant Pages on e-Shops, 2017. – ISBN 9781974274741. – ISSN 1613-0073. – S. 23-26.
 12. R. Pavel, P. Gurský: Focused Web Crawling of Relevant Pages on e-Shops. ITAT 2017 : Information Technologies – Applications and Theory : proceedings of the 17th conference : 22.-26.9.2017, Martinské hole, Slovensko. – Focused Web Crawling of Relevant Pages on e-Shops, 2017. – ISBN 9781974274741. – ISSN 1613-0073. – S. 35-39.
 13. M. Vaško, T. Jakab, T. Horváth: Recommendation in location-based and event-based social networks. 10th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies, Košice, Slovakia, 2015, ISBN 978-80-553-2271-1.

Súvisiace projekty a granty

 • CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov
 • APVV-15-0091 Efektívne algoritmy, automaty a dátové štruktúry
 • VEGA 1/0142/15 Kombinatorické štruktúry a zložitosť algoritmov
 • APVV-17-0568 Aplikácie matematických metód v ekonomickom a medicínskom rozhodovaní
 • CEX CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
 • Špičkový tím KOSDIM – Košická skupina Diskrétnej matematiky

Spolupracujúce inštitúcie

Zmluvní partneri

Súvisiace linky

Fotogaléria


Študuj na UPJŠ