Prejsť na obsah

Laboratórium kybernetickej bezpečnosti

3minút, 37sekúnd

Laboratórium kybernetickej bezpečnosti sa venuje výskumu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, najmä však:

 • analýze sieťových útokov a útočníkov,
 • predikcii sieťových útokov,
 • forenznej analýze a kryptoanalýze,
 • riešeniu bezpečnostných incidentov,
 • vývoju systémov na detekciu sieťových útokov a analýzu správania sa útočníkov.

Výskumní pracovníci:

 • Mgr. Tomáš Bajtoš
 • doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.
 • RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
 • MSc. Terézia Mézešová
 • Mgr. Patrik Pekarčík
 • RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. (vedúci laboratória)

Správca laboratória: RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

Technická infraštruktúra

 • sieťové prepínače
  • Catalyst 3560X 24 Port PoE IP Base
  • Catalyst 3K-X 10G Service Module
  • Catalyst 3560C Switch 8 GE PoE(+), 2x Dual Uplink, IP Base
 • WiFi – kontrolér a AP
  • 2504 Wireless Controller with 5 AP Licenses
  • 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain
 • bezpečnostné zariadenia
  • ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript
  • ASA 5515-X with IPS, SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
  • ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES
  • ACS 1121 Appliance With 5.x SW And Base license
  • 3x Cisco 2911 Security Bundle w/SEC license PAK

Výskumná infraštruktúra

Laboratórium je situované v miestnosti LKB, ktorá je vybavená prezentačnou obrazovkou, počítačovými zostavami a dátovým rozvádzačom obsahujúcim rôzne bezpečnostné zariadenia. Miestnosť sa využíva pre stretnutia členov laboratória a pre usporiadanie rôznych seminárov a prednášok. Laboratórium využíva výpočtové zdroje umiestnené vo Výpočtovom a sieťovom uzle.

Vybrané publikácie

 1. Mézešová, T., Bahsi, H.: Expert Knowledge Elicitation for Skill Level Categorization of Attack Paths. In: International Conference on Cyber Incident Response, Coordination, Containment & Control (Cyber Incident), Glasgow, Scotland, UK, June 2018. IEEE (2018).
 2. Bajtoš, T., Gajdoš, A., Kleinová, L., Lučivjanská, K., Sokol, P.: Network Intrusion Detection with Threat Agent Profiling. Secur. Commun. Networks. 2018, 1–17 (2018).
 3. Sokol, P., Gajdoš, A.: Prediction of Attacks Against Honeynet Based on Time Series Modeling. Adv. Intell. Syst. Comput. 662, 360–371 (2018).
 4. Sokol, P., Míšek, J., Husák, M.: Honeypots and honeynets: issues of privacy. Eurasip J. Inf. Secur. 2017, 4 (2017).
 5. Sokol, P., Kopčová, V.: Lessons learned from correlation of honeypots’ data & spatial data. In: Proceedings of the 8th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, ECAI 2016 (2017).
 6. Sokol, P., Glova, M., Mézešová, T., Hučková, R.: Lessons learned from phishing test. In: 25th Interdisciplinary Information Management Talks – Digitalization in Management, Society and Economy. pp. 297–304 (2017).
 7. Sokol, P., Host, J.: Evolution of legal issues of honeynets. In: Studies in Systems, Decision and Control. pp. 179–200. Springer, Cham (2016).
 8. Sokol, P., Kopčová, V.: Lessons learned from honeypots – Statistical analysis of logins and passwords. In: Lecture Notes in Business Information Processing. pp. 112–126 (2016).
 9. Sokol, P., Zuzčák, M., Sochor, T.: Definition of attack in context of high level interaction honeypots. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. pp. 155–164. Springer, Cham (2015).
 10. Sokol, P., Zuzčák, M., Sochor, T.: Definition of attack in the context of low-level interaction server honeypots. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. pp. 499–504. Springer, Berlin, Heidelberg (2015).
 11. Sokol, P., Husák, M., Lipták, F.: Deploying honeypots and honeynets: Issue of privacy. In: 10th International Conference on Availability, Reliability and Security, ARES 2015. pp. 397–403. IEEE (2015).
 12. Sokol, P., Andrejko, M.: Deploying Honeypots and Honeynets: Issues of Liability. In: Computer Networks. pp. 92–101. Springer, Cham (2015).
 13. Pisarčík, P., Pavol, S.: Framework for distributed virtual honeynets. IEEE Xplore. 6 (2015).
 14. Sokol, P., Kleinova, L., Husak, M.: Study of attack using honeypots and honeynets lessons learned from time-oriented visualization. In: Proceedings – EUROCON 2015 (2015).

Súvisiace projekty a granty

 • Rozvoj kľúčových kompetencií zamestnancov verejnej správy (RKKZ) (NFP312010D432)
 • IT Akadémia – Národný projekt zameraný na modernizáciu vzdelávania informatických predmetov (ITMS: 312011F057)
 • APVV-17-0561 – Ľudsko-právne a etické aspekty kybernetickej bezpečnosti
 • APVV-14-0598 – Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty

Spolupracujúce inštitúcie

 • Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • CESNET, Praha, Česká republika
 • CZ.NIC, Praha, Česká republika

Zmluvní partneri

Súvisiace linky


Študuj na UPJŠ