Prejsť na obsah

Laboratórium počítačového modelovania a simulácií

2minút, 12sekúnd

Primárne zameranie tohto laboratória je v podpore aplikovaného a základného výskumu zahŕňajúceho numericky intenzívne výpočty a vizualizácie extrémne veľkých súborov dát zo simulácií, modelovania a vyhodnocovania nameraných údajov. Laboratórium poskytuje výpočtovú techniku pre výpočty a vizuálne kapacity pre podporu výskumu. Poskytuje účasť v procesoch modelovania a simulačné cvičenia. V súčasnosti sa využíva pre riešenie nasledovných výskumných problémov:

 • simulácia a modelovanie procesov a štruktúr,
 • modelovanie kinetiky katalyzátorov,
 • modelovanie povrchov katalyzátorov,
 • výpočet povrchovej energie kryštálov,
 • modelovanie procesov na membránach

Výskumníci:

 • Prof..RNDr.Andrej Oriňak, PhD.,
 • Prof..RNDr.Renáta Oriňaková, DrSc.,
 • Mgr..Natália Podrojková,
 • Mgr..Katarína Sisáková,
 • RNDr..Ján Macko PhD.

Výskumná infraštruktúra:

Laboratórium využíva Výpočtový a sieťový uzol a špecifické softvérové produkty ako sú  VESTA a CrystalMaker.

Vybrané publikácie:

 1. Podrojkova, N.; Orinak, A.; Orinakova, R.; et al., Effect of different crystalline phase of ZnO/Cu nanocatalysts on cellulose pyrolysis conversion to specific chemical compounds, CELLULOSE   Volume: 25   Issue: 10   Pages: 5623-5642   Published: OCT 2018
 2. Haverova, Lucia; Orinakova, Renata; Orinak, Andrej; et al., An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications, METALS   Volume: 8   Issue: 7     Article Number: 499   Published: JUL 2018
 3. Kralova, Zuzana Orsagova; Orinak, Andrej; Orinakova, Renata; et al., Electrochemically deposited silver detection substrate for surface-enhanced Raman spectroscopy cancer diagnostics, JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS   Volume: 23   Issue: 7     Article Number: 075002   Published: JULY 2018
 4. Petrus, Ondrej; Orinak, Andrej; Orinakova, Renata; et al., Colloidal lithography with electrochemical nickel deposition as a unique method for improved silver decorated nanocavities in SERS applications, APPLIED SURFACE SCIENCE   Volume: 423   Pages: 322-330  
 5. Hovancova, Jana; Sisolakova, Ivana; Orinakova, Renata; et al., Nanomaterial-based electrochemical sensors for detection of glucose and insulin, JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY   Volume: 21   Issue: 8   Pages: 2147-2166   Published: AUG 2017
 6. Erdelyi, B.; Orinak, A.; Orinakova, R.; et al., Catalytic activity of mono and bimetallic Zn/Cu/MWCNTs catalysts for the thermocatalyzed conversion of methane to hydrogen, APPLIED SURFACE SCIENCE   Volume: 396   Pages: 574-581   Published: FEB 28
 7. Sabalova, Maria; Orinakova, Renata; Orinak, Andrej; et al., Electrocatalytic hydrogen evolution in acidic media using electrodeposited Ag/PPy and Ni/PPy hybrid materials, CHEMICAL PAPERS   Volume: 71   Issue: 2   Pages: 513-523   Published: FEB 2017
 8. Macko, Jan; Orinakova, Renata; Orinak, Andrej; et al., Hydrophobicity of silver surfaces with microparticle geometry, APPLIED SURFACE SCIENCE   Volume: 387   Pages: 1195-1201   Published: NOV 30 2016

Spolupracujúce inštitúcie


Študuj na UPJŠ