Prejsť na obsah

Laboratórium vnímania a kognície

2minút, 28sekúnd

Laboratórium sa zameriava na rôzne aspekty ľudského vnímania a kognície. Skúmame, ako mozog analyzuje a interpretuje komplexné sluchové a vizuálne podnety, ktoré naše zmysly extrahujú z okolitého prostredia. V našom výskume používame behaviorálne experimenty, výpočtové modelovanie a neurálne zobrazovanie. Základný výskum, ktorému sa venujeme, má množstvo aplikácií v oblastiach ako napr. načúvacie pomôcky, sluchové displeje, intekacia človek-stroj, virtuálne prostredia a strojové vnímanie.

Výskumní pracovníci

 • Norbert Kopčo (vedúci laboratória)
 • Gabriela Andrejková
 • Beáta Tomoriová
 • Eleni Vlahou
 • René Šebeňa

Výskumná infraštruktúra

Laboratórium je vybavené komorou tlmiacou zvuky a rôznymi zariadeniami na prezentáciu a nahrávanie sluchových podnetov (audio processor, multikanálové zvukové karty a zosilňovače, sada 24 reproduktorov, rôzne slúchadlá a mikrofóny), systémami na sledovanie ľudského správania sa (eye-tracker, elektromagnetický tracker pozície), na meranie mozgovej activity (64-kanálový EEG systém) a PC a laptopmi so softvérom na prípravu a realizáciu behaviorálnych experimentov a na zber a analýzu dát.

Vybrané publikácie

 1. Hládek, Ľ., Tomoriová, B., & Kopčo, N. (2017). Temporal characteristics of contextual effects in sound localization. The Journal of the Acoustical Society of America, 142(5), 3288–3296. https://doi.org/10.1121/1.5012746
 2. Kopčo, N., Andrejková, G., Best, V., & Shinn-Cunningham, B. (2017). Streaming and sound localization with a preceding distractor. The Journal of the Acoustical Society of America, 141(4), EL331–EL337. https://doi.org/10.1121/1.4979167
 3. Josupeit, A., Kopčo, N., & Hohmann, V. (2016). Modeling of speech localization in a multi-talker mixture using periodicity and energy-based auditory features. The Journal of the Acoustical Society of America, 139(5), 2911–2923. https://doi.org/10.1121/1.4950699
 4. Kopčo, N., Marcinek, Ľ., Tomoriová, B., & Hládek, Ľ. (2015). Contextual plasticity, top-down, and non-auditory factors in sound localization with a distractor. The Journal of the Acoustical Society of America, 137(4), EL281–EL287. https://doi.org/10.1121/1.4914999

 

Projekty a granty

 • SPACI: Plasticity of spatial processing in normal and cochlear implant hearing (APVV – DS 2016 – EU Danube Region Strategy & The Slovak Research and Development Agency; 01/2017-12/2018).
 • TINNET: An Action for Better Understanding the Heterogeneity of Tinnitus to Improve and Develop New Treatments (European research network funded by the COST program under the Action number BM1306).
 • Dynamic processes in spatial hearing: Experiments, modeling, and analytical tools (Vedecka grantova agentura MS Slovak Rep. VEGA 1/1011/16, 2016-18).
 • ALT – Adaptation, learning and training for spatial hearing in complex environments (EU Horizon 2020 MSCA-RISE-2015 program).
 • University Science Park Technicom TECHNICOM (EU Structural Funds, OP Research and Development, 2013-16).

Spolupráca

 • Auditory Neuroscience Lab, Boston University
 • Hearing Research Center, Department of Speech, Language and Hearing Sciences, Boston University
 • Neural Basis of Perception Laboratory, Center for Cognitive Neuroscience, Duke University
 • Sensory Learning Lab, University of California, Riverside
 • Cognitive Neuroimaging Group, Harvard Medical School – Martinos Center for Biomedical Imaging, Massachusetts General Hospital
 • Department of Pathological Physiology, Charles University, Prague
 • Acoustics Research Institute, Vienna

 

Súvisiace linky

Webstránka PCL laboratória


Študuj na UPJŠ