Prejsť na obsah

Spolupráca so zahraničím

0minút, 17sekúnd

Ústav fyzikálnych vied má širokú medzinárodnú vedeckú spoluprácu, z veľkých medzinárodných inštitúcií je možné menovať CERN Ženeva, SÚJV Dubna, ÚJF Jülich,  DESY Hamburg, XFEL Hamburg, Argonne National Laboratory v USA, National High Magnetic Field Laboratory v USA, European High Magnetic Field Laboratory a ďalšie.


Študuj na UPJŠ