Prejsť na obsah

Prírodovedecká čajovňa: Kvantové technológie a kvantové počítanie

0minút, 35sekúnd
28. októbra 2020 sa uskutočnila 28. Prírodovedecká čajovňa, z dôvodu pandémie koronavírusu tentoraz virtuálnym spôsobom.
Mgr. Tomáš Samuely, PhD. a RNDr. Martin Gmitra, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied objasnili fyzikálne fenomény a procesy, skúmané v rámci výskumných programov Ústavu, považované za perspektívne spôsoby dosiahnutia mnohoqubitového robustného  kvantového počítača 
ale aj priblížili zapojenie nášho ústavu a Ústavu informatiky do celoslovenských aj medzinárodných iniciatív a združení na Kvantové počítanie. Čajovňa prebehla za živej účasti kolegov z viacerých ústavov a študentov prostredníctvom BBB videokonferenčného systému.

Študuj na UPJŠ