Prejsť na obsah

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ

1minút, 42sekúnd

logaEU.jpg

Projekty OP Výskum a vývoj

 • IFNG – Fundamentálne štúdium imunomodulačnej aktivity cytokínov v rôznych fázach vývoja psoriázy
 • TECHNICOM – Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
 • CeZIS – Centrum znalostných a informačných systémov
 • Tfaktor – Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia
 • EXTREM
  • EXTREM I. – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
  • EXTREM II. – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach
 • CaKS – Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
 • SEPO
  • SEPO I. – Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu
  • SEPO II. – Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II.
 • nanoCEXmat
  • nanoCEXmat I. – Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
  • nanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra xcelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou
 • CKV
  • CKV I.- Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia
  • CKV II.– Centrum kozmických výskumov: vplyv kozmického počasia – druhá etapa 
 • CEVA – Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy
 • NanoBioSens –  Vývoj optických nanosenzorov na multikomponentovú analýzu stopových množstiev polutanov životného prostredia a liečiv
 • MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku

 

 

loga_ESF.jpg

Projekty OP Vzdelávanie

 • SOFOSRozvoj vedomostí a zručností zamestnancov a študentov UPJŠ s akcentom na medziodborové kompetencie a integráciu do medzinárodných výskumných centier
 • IRES– Inovácie pre vedomostnú spoločnosť
 • KVARK – Kvalita vzdelávania a rozvoj kompetencií doktorandov a postdoktorandov UPJŠ
 • MIV – Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ
 • DOKTORAND –  Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ

Študuj na UPJŠ