UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentské ankety

Študentské ankety sú nástrojom, pomocou ktorého majú študenti možnosť vyjadriť sa k štúdiu na PF UPJŠ, poukázať na jeho silné aj slabé stránky, s ktorými sa pri výučbe jednotlivých predmetov stretli. Študentská anketa sa realizuje pomocou anonymného dotazníka v AiS2 a študenti sa môžu vyjadriť ku kvalite prednášok a ich výkladu, kvalite a štruktúre cvičení, priebežnému hodnoteniu a skúškam. Výsledkami ankiet sa zaoberá vedenie fakulty a vedenie ústavov. V prípade, že študenti formou ankiet avizujú problémy s kvalitou výučby, vedenie sa podnetmi zaoberá a snaží zjednať nápravu.

Výsledky študentských ankiet: