Prejsť na obsah

Cena riaditeľa ÚFV PF UPJŠ za najlepšiu vedeckú publikáciu za rok 2019

0minút, 57sekúnd

Dňa 18. júna 2020 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže o Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied  PF UPJŠ v Košiciach, do ktorého postúpili tri vedecké práce, po posúdení odbornou komisiou v zložení:  

  • prof. RNDr. Martin Orendáč, CSc. / predseda komisie
  • doc. RNDr. Ján Füzer, PhD.
  • doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
  • RNDr. Martin Gmitra, PhD.

Komisia skonštatovala vysokú kvalitu vedeckých prác všetkých troch finalistov a po odznení jednotlivých príspevkov rozhodla o nasledovnom poradí:

  1. Vladimír Tkáč a kol.: Influence of an Anomalous Temperature Dependence of the Phase Coherence Length on the Conductivity of Magnetic Topological Insulators, Physical Review Letters 123 (2019) 036406
  2. Jozef Uličný a kol., Pattern preferences of DNA nucleotide motifs by polyamines putrescine2+, spermidine3+ and spermine4+, Nucleic Acids Research 47 (2019) 6084.
  3. Pavol Gajdoš a kol.: WASP-92, WASP-93, and WASP-118: transit timing variations and long-term stability of the systems, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 485 (2019) 3580

Všetkým finalistom srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivosti a inovácie do ďalšej práce!

 

Podmienky a spôsob vyhodnotenia súťaže

Prílohy

File File size
pdf ufvSutaz 90 KB

Študuj na UPJŠ