UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Kontakt

Ústav chemických vied

Moyzesova 11,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 1198
email: uchv@upjs.sk

 

Riaditeľka ústavu:
Doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

tel.: +421 55 234 2368
email: zuzana.vargova@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre pedagogickú činnosť:
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

tel.: +421 55 234 2338
email: maria.ganajova@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť:
Doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

tel.: +421 55 234 1262
email: viktor.viglasky@upjs.sk

Zástupca riaditeľa pre vonkajšie vzťahy:
RNDr. Jana Šandrejová, PhD.

tel.: +421 55 234 2323
email: jana.sandrejova@upjs.sk

Sekretariát:
Ing. Petronela Polanská

tel.: +421 55 234 1198
email: petronela.polanska@upjs.sk

Posledná aktualizácia: 02.06.2022