UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Katedra biofyziky


Katedra biofyziky

Jesenná 5
041 54 Košice


tel.: +421 55 234 2206
fax: +421 55 6222124
email: maria.stehlikova@upjs.sk

Katedrová stránka: http://www.biofyzika.sk

Vedúci APÚ:     

doc. Mgr. Daniel Jancura, PhD.

Sekretariát:     

Mária Stehlíková

KBF 1

KBF 2

Posledná aktualizácia: 25.10.2021