UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Katedra fyziky kondenzovaných látok


Katedra fyziky kondenzovaných látok

Park Angelinum 9
04154 Košice

tel.: +421 55 234 2550
fax.: +421 55 6222124
email.: jolana.semrakova@upjs.sk

Katedrová stránka: exphys.science.upjs.sk

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Sekretariát:     

Jolana Šemráková

 

 
Posledná aktualizácia: 25.10.2021