UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky

 

Katedra jadrovej a subjadrovej fyziky

​Jesenná 5
​04154 Košice

tel.: +421 55 234 2501
fax: +421 55 6222124
email: beata.kisova@upjs.sk

Katedrová stránka: http://jadrovka.science.upjs.sk

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Janka Vrláková, PhD.

Sekretariát:     

Beáta Kišová

Posledná aktualizácia: 25.10.2021