UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky


Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky

Park Angelinum 9
04001 Košice


tel.: +421 55 234 2206
fax: +421 55 6222124
email: maria.stehlikova@upjs.sk

Katedrová stránka: http://www.ktfa.science.upjs.sk

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Štefan Parimucha, PhD.

Sekretariát:     

Mária Stehlíková

Posledná aktualizácia: 29.10.2021