UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Spolupráca so zahraničím

Ústav fyzikálnych vied má širokú medzinárodnú vedeckú spoluprácu, z veľkých medzinárodných inštitúcií je možné menovať CERN Ženeva, SÚJV Dubna, ÚJF Jülich,  DESY Hamburg, XFEL Hamburg, Argonne National Laboratory v USA, National High Magnetic Field Laboratory v USA, European High Magnetic Field Laboratory a ďalšie.

Posledná aktualizácia: 25.10.2021