UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

 

Oddelenie didaktiky informantiky a podporných technológií

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 6139

Vedúci APÚ:   

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

                                               

Oddelenie informačných a znalostných systémov

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 6102

Vedúci APÚ: 

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

 

Oddelenie teoretickej informatiky

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 6228

Vedúci APÚ:

doc. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

 

Oddelenie výpočtových systémov a informačnej bezpečnosti

Jesenná 5,
041 54 Košice

tel.: +421 55 234 6109

Vedúci APÚ:     

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Posledná aktualizácia: 21.01.2019