UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Akademické pracoviská ústavu

 

Oddelenie teoretickej informatiky

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2588

Vedúci APÚ:   

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

 

                                               

Oddelenie dátových vied a počítačovej bezpečnosti

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2439

Vedúci APÚ: 

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

 

 

Oddelenie znalostných vied a didaktiky informatiky

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2436

Vedúci APÚ:

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.

Posledná aktualizácia: 23.11.2020