UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Oddelenie znalostných vied a didaktiky informatiky

Ústav informatiky,

Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2436

prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. (vedúci APÚ)

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

RNDr. Miroslav Opiela, PhD.

PaedDr. Ján Guniš, PhD.

Ing. Angelika Hanesz

Posledná aktualizácia: 10.04.2021