UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Oddelenie dátových vied a počítačovej bezpečnosti

Ústav informatiky,
Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2439

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. (vedúci APÚ)

doc. RNDr. Csaba Törok, CSc.

doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD.

RNDr. Peter Gurský, PhD.

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.

RNDr. PhDr. Peter Pisarčík

 

 

Posledná aktualizácia: 04.05.2020