UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Oddelenie teoretickej informatiky

Ústav informatiky,
Jesenná 5,
040 01 Košice

tel.: +421 55 234 2588

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. (vedúci APÚ)

doc. RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.

RNDr. Juraj Šebej, PhD.

Mgr. Alexander Szabari, PhD.

 

Posledná aktualizácia: 04.05.2020