UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Medzinárodná spolupráca

Pracovníci nášho ústavu majú bohatú medzinárodnú spoluprácu s kolegami z takmer celého sveta. Na zobrazenej mape sú zobrazené univerzity, ktoré pravidelne navštevujeme a vymieňame si skúsenosti nielen v oblasti výučby, ale hlavne v oblasti vedy.

 

Posledná aktualizácia: 19.04.2020