UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

3. prírodovedecká čajovňa - 7.12.2011

 • Plagát
 • Prednášky
  • Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE)
   Geografi cké informačné systémy (GIS) – nástroj,technológia a veda. Interdisciplinárny koncept pre analýzu priestorových informácií.
  • Mgr. Alexander Szabari, PhD. (ÚINF)
   Informácie – odkiaľ ste sa vzali?!
  • RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE)
   Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS

 

Záznamy prednášok sú urobené systémom EVO, preto je potrebné na ich prehrávanie inštalovať Javu (www.java.com).

Fotogaléria


Posledná aktualizácia: 08.12.2011