Prejsť na obsah

Mobilitné programy, štipendiá a granty

0minút, 41sekúnd

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD)

DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl, výskumné štipendiá doktorandom, postdoktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o doktorandské štúdium pod dvojitým vedením.

Re-Invitation Programme for Former Scholarship Holders

Research Grants – Short-Term Grants

Research Stays for University Academics and Scientists

Study Visits for Academics – Artists and Architects

DAAD.de

SAIA


Študuj na UPJŠ