Prejsť na obsah

Projekty financované Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF)

1minút, 15sekúnd

 

 husk_logo_sk.JPG husk_slogan_sk_2.JPG 

Názov projektu:  Učme sa jeden od druhého! / Tanuljunk egymástól!
Kód projektu:  HUSK 0801/1.6.1/0003
Garant projektu za vedúceho partnera: Dr. István Mezei, PhD.
Garant projektu za UPJŠ:  RNDr. Dušan Barabas, CSc.
Opis a cieľ projektu:
 
Projekt “Učme sa jeden od druhého!” je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci 1.výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, „Budujeme partnerstvá“. Je spoločnou iniciatívou cezhraničnej spolupráce Ústavu geografie PF UPJŠ a Centrom regionálnych štúdií Maďarskej akadémie vied v Pécsi ako vedúcim partnerom.
Cieľom projektu: Zostavenie a vydanie knižnej publikácie, ktorá by slúžila ako učebnica geografie o Slovensku pre maďarský vysokoškolských študentov a o Maďarsku pre slovenských vysokoškolských študentov. Cieľovou skupinou sú tiež pracovníci orgánov štátnej správy a samosprávy. Učebnica bude zostavená z príspevkov maďarských a slovenských geografov.
Publikačné výstupy:

 Zborník skrátených príspevkov slovenských a maďarských autorov „Geografické poznatky bez hraníc./Földrajzi szemel vények határok nélkül.“ 

Zborník je spoločným dielom MTA Regionális Kutatások Központja (Pécs) Térségfejlesztési Kutatások Osztálya (Budapest) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

 

 
 

 

 
 

 


Študuj na UPJŠ