Prejsť na obsah

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2020

3minút, 46sekúnd

10. december 2020, online

Nobelova cena za fyziku 2020

Na horizonte čiernej diery

Prednášajúci: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.

Anotácia: Čierne diery patria k najexotickejším objektom vo vesmíre. O význame ich štúdia svedčí aj fakt, že za výskum čiernych dier bola tohto roku udelená Nobelova cena za fyziku: jednu polovicu získal Roger Penrose za objav, že vznik čiernych dier je robustnou predpoveďou všeobecnej teórie relativity, druhú polovicu spoločne Reinhard Genzel a Andrea Ghezová za objav supermasívneho kompaktného objektu v strede našej Galaxie. Počas prednášky bude vysvetlená podstata čiernych dier, ich vlastnosti, druhy a spôsoby ako ich možno objaviť a skúmať, a to aj napriek tomu, že nič, a teda ani svetlo, z týchto gravitačných pascí nemôže uniknúť.

Nobelova cena za chémiu 2020

Molekulárny nástroj na prepísanie kódu života: kľúč revolučných zmien vo vývojovej ére ľudstva

Prednášajúci: doc. RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Anotácia: Tohtoročná Nobelova cena za chémiu sa udeľovala počas celosvetovej pandémie a je špecifická aj v tom, že ju po prvýkrát v histórii udelili súčasne dvom ženám: Emmanuelle Charpentier a Jennifer A. Doudna. Máloktorý objav za posledné polstoročie vyvolal takú  búrlivú vedeckú a etickú diskusiu a to ešte pred udelením tejto prestížnej ceny. Laureátky ukázali, ako je možné využiť prirodzenú imunitnú obranu baktérií podľa nášho želania a následne ju aplikovať na ľubovoľnom inom živom systéme vrátane ľudí. Ide o dômyselný systém, špecifického zostrihu DNA, ktorý je známy pod označením CRISPR-Cas9 alebo familiárne „genetické nožnice“. Oproti iným systémom, pri ktorých sa manipuluje s nukleovými kyselinami, napríklad siRNA, umožňuje priamo a trvalo meniť genetický materiál bunky. Podstata metódy spočíva v univerzálnosti Cas-9 proteínu, ktorý akceptuje za určitých podmienok hocijakú sekvenciu tzv. „guide RNA“, ktorá je homologická s vybranou oblasťou genómu, kde má dôjsť k jeho zostrihu. Vďaka tejto schopnosti, napr. dvojitým zostrihom  je možné anulovať konkrétny gén alebo následne vkladať resp. cielene meniť konkrétnu oblasť v DNA. Tento objav má obrovský potenciál, otvára dosiaľ neuskutočniteľné nové možnosti génového inžinierstva, nastoľuje novú éru napr. v humánnej medicíne, ale na druhej strane je  ho možné zneužiť aj na nekalé ciele.

Nobelova cena za fyziológiu/medicínu 2020

Ako vírusy genetiku na hlavu postavili

Prednášajúci: doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Anotácia: Vírusy, tieto najmenšie známe, acelulárne formy života, sa v procese evolúcie tak prispôsobili parazitickému spôsobu existencie, že sú dnes pôvodcami tých najvážnejších ochorení rastlín i živočíchov a sú pôvodcami aj súčasnej pandémie ochorenia COVID-19. Aby dokázali oklamať a zneužiť infikovanú bunku pre svoje pomnoženie, používajú vírusy širokú škálu mechanizmov, ktoré celkom vyvracajú genetické pravidlá používané hostiteľskými bunkami a spôsobujú, že aj naše možnosti liečby vírusových infekcií sú výrazne obmedzené v porovnaní s liečbou bakteriálnych infekcií. Nobelova cena za medicínu v roku 2020 bola udelená za objav vírusu hepatitídy C, vo svojej dobe záhadného a zákerného ochorenia spôsobujúceho cirhózu a rakovinu pečene, prenášaného transfúziou krvi. Cenu si rozdelili traja vedci Harvey J. Alter, Michael Houghton a Charles M. Rice a ich podiel na výskume vírusu hepatitídy C je krásnym príkladom pokroku a spolupráce vo vedeckom výskume. Harvey J. Alter dokázal existenciu dovtedy neznámeho, nového typu vírusu spôsobujúceho chronickú hepatitídu, Michael Houghton použil unikátny prístup pre charakterizáciu genómu tohto vírusu, ktorý bol neskôr nazvaný vírus hepatitídy C, a Charles M. Rice získal kľúčový dôkaz, že práve tento vírus vyvoláva chronickú hepatitídu. Ich práca zachránila milióny životov a otvorila cestu k úplnej k eliminácii tohto ochorenia.


Študuj na UPJŠ