Prejsť na obsah

UPJŠ podpísala memorandum o spolupráci

1minút, 17sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zúčastnila jesenného zhromaždenia Aliancie Aurora, ktoré sa konalo od 16. do 19. októbra 2023 v meste Olomouc v Českej republike. Výsledkom tohto zhromaždenia bol podpis spoločného memoranda členskými univerzitami aliancie.

Na podujatí bola za UPJŠ prítomná prorektorka pre internacionalizáciu, doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD., ktorá osobne podpísala memorandum za univerzitu, čím vyjadrila pevný záväzok k spolupráci s ostatnými členmi Aliancie Aurora.

Toto memorandum symbolizuje jednotný záväzok všetkých členov Aliancie Aurora pri budovaní štruktúr zameraných na podporu výskumu a inovácií. Členovia aliancie zdôraznili potrebu hlbšej spolupráce, ktorá posilní ich postavenie ako výskumných univerzít a prispeje k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). Spoločné úsilie a angažovanosť v tejto oblasti sľubujú pozitívny vplyv na budúcnosť vzdelávania a výskumu. Zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s partnermi z Vrije Universiteit Amsterdam v rámci spoločnej pracovnej skupiny.

V rámci výročného podujatia aliancie sa konali stretnutia ku konkrétnym témám, ktoré sú pre alianciu dôležité a k rozbiehajúcemu sa projektu Euridice spájajúcemu viaceré partnerské univerzity. Na diskusiách o implementácii projektu Euridice participoval prof. PaeDr. Martin Pekár, PhD., ktorý je projektový líder za UPJŠ.

Viac informácii o členstve UPJŠ v Aliancii Aurora nájdete tu.