Prejsť na obsah

Vyhľadávanie zamestnancov

Id Meno a priezvisko Pracovisko E-mail Miestnosť / Klapka
1 MUDr. Zuzana Kováčová PhD. Lekárska fakulta UPJŠ
Ústav anatómie
Odborný asistent univerzity
zuzana.kovacova (at) upjs.sk RE1O229
2 Darina Kováčová Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Ústav biologických a ekologických vied
Odborná sekretárka
darina.kovacova (at) upjs.sk RB1O133
3 Ing. Eva Kováčová Rektorát a univ. prac. UPJŠ
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov
vedúci zamestnanec čiastkového celku, i.
eva.kovacova (at) upjs.sk RA2O00
4 PhDr. Bibiána Kováčová Holevová PhD. Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra psychológie
Odborný asistent univerzity
bibiana.kovacova.holevova (at) upjs.sk S203
5 Dr.rer.pol. Michaela Kováčová Filozofická fakulta UPJŠ
Katedra germanistiky
Docent univerzitný
michaela.kovacova (at) upjs.sk A308
6 Mgr. Kristína Kováčová Rektorát a univ. prac. UPJŠ
Centrum informačných a komunikačných technológií
Nezadané